Välkommen till Groot!

Ett modernt och kundinriktat tjänsteföretag som utvecklar utemiljöer

Groot utvecklar utemiljöer och gör fastigheter mer värdefulla

Vi är Din partner från idé (eller brist på idéer) till färdigt resultat. Vi skapar tilltalande och anpassade områden genom att förstå syfte och behov, med känsla för attraktiv och inspirerande formgivning.

Vi planerar, projektleder samt tillhandahåller produkter och tjänster för utemiljöer och säkerställer att Du får rätt resultat, i rätt tid och inom budget.

Vad vi gör i korthet

Vi är Din partner och rådgivare i tanke- och beslutsprocessen när områden behöver förändras och få nytt liv.

Vi inventerar och analyserar nuläge och behov och tar fram förslag som ligger till grund för beslut och genomförande.

Vi driver projekt från start till mål, så att Du kan fokusera på att vara beställare och kravställare. Vi levererar ett komplett erbjudande av produkter och tjänster och koordinerar samtliga moment för ett kvalitetssäkrat projekt och färdigt resultat.

Bland våra kunder finns fastighetsbolag, hotell, kommun, parkanläggningar, brf och privata villaägare.

Våra projekt gör skillnad

Det märks där vi varit engagerade.

Våra uppdragsgivare upplever det är bekvämt att jobba med oss. De tycker vi är tillgängliga, tydliga och proaktiva.

De som nyttjar eller tar intryck av de ytor vi förändrat, får nya upplevelser och inspiration. De märker att vi alltid planerar och designar miljöer med användaren i centrum.