Välkommen till Groot!

Ett modernt och kundinriktat tjänsteföretag som utvecklar utemiljöer

Groot utvecklar utemiljöer och gör dem mer värdefulla

Vi är Din partner från idé (eller brist på idéer) till färdigt resultat. Vi skapar tilltalande och anpassade områden genom att förstå syfte och behov, med känsla för attraktiv och inspirerande formgivning.

Vi planerar projektleder och implementerar utemiljöer och våra projekt säkerställer att Du får rätt resultat, i tid och inom budget.

Vad vi gör i korthet

Vi är Din partner och rådgivare i tanke- och beslutsprocessen när områden behöver förändras och få nytt liv.

Vi inventerar och analyserar nuläge och behov och tar fram förslag som ligger till grund för beslut och genomförande.

Vi driver projekt från start till mål, så att Du kan fokusera på att vara beställare och kravställare. Vi levererar ett komplett erbjudande av produkter och tjänster anläggning och koordinerar samtliga moment för ett kvalitetssäkrat projekt och färdigt resultat.

Bland våra kunder finns fastighetsbolag, hotell, kommun, parkanläggningar, brf och privata villaägare.

Vårt erbjudande

Klicka för att expandera och läsa mer

Vi gör konsultativa uppdrag där vi inventerar befintliga miljöer. Utrustning, skick, tillgänglighet, säkerhet är bland annat det vi tittar på.

Vi analyserar och matchar behov, funktionsbrister och rörelsemönster, ur ett användarperspektiv. Vi skapar ett förslag och åtgärdsplan för fastighetsägaren – allt i syfte att skapa en ökad användarupplevelse.

När nya utemiljöer skapas eller befintliga förädlas adderar vi användarupplevelse och värde genom inspirerande formgivning och design.

Med kreativ och utbildad personal, avancerade tekniska medel för visualisering (CAD/3D/Augmentering/Rendering) och partnerskap med de ledande tillverkarna av produkter för stads och utomhusmiljöer – ger vi rätt förutsättningar att få attraktiva och anpassade platser.

I entreprenader och projekt (stort som smått), så avlastar vi beställaren från detaljansvar och administration. Vi koordinerar alla moment och hanterar leveranser, leverantörer och tidsplan och är Din enda kontakt från start till mål.

Vi säkerställer att rätt resultat uppnås, enligt tidsplan och inom budget.

Vi upphandlar produkter, material och tjänster och syr ihop en helhet för ett färdigt resultat. Entreprenadarbeten sker med både egen personal och kontrakterad arbetskraft, allt samlat med Groot som avtalspart.

  • 1 kontakt
  • 1 kontrakt
  • 1 faktura
Vi är Din partner och rådgivare i tanke-, beslut- och genomförandeprocessen när områden behöver få nytt liv.
 
Bland våra kunder finns fastighetsbolag, hotell, kommun, parkanläggningar, brf och privata villaägare.

Vårt erbjudande

Klicka för att expandera och läsa mer

Vi gör konsultativa uppdrag där vi inventerar befintliga miljöer. Utrustning, skick, tillgänglighet, säkerhet är bland annat det vi tittar på.

Vi analyserar och matchar behov, funktionsbrister och rörelsemönster, ur ett användarperspektiv. Vi skapar ett förslag och åtgärdsplan för fastighetsägaren – allt i syfte att skapa en ökad användarupplevelse.

När nya utemiljöer skapas eller befintliga förädlas adderar vi användarupplevelse och värde genom inspirerande formgivning och design.

Med kreativ och utbildad personal, avancerade tekniska system för visualisering (CAD/3D/Augmentering/Rendering) och partnerskap med de ledande tillverkare av produkter för stads och utomhusmiljöer – ger vi rätt förutsättningar att få attraktiva och anpassade platser.

I entreprenader och projekt (stort som smått), så avlastar vi beställaren från detaljansvar och administration. Vi koordinerar alla moment och hanterar leveranser, leverantörer och tidsplan och är Din enda kontakt från start till mål.

Vi säkerställer att rätt resultat uppnås, enligt tidsplan och inom budget.

Vi upphandlar produkter, material och tjänster och syr ihop en helhet för ett färdigt resultat. Entreprenadarbeten sker med både egen personal och kontrakterad arbetskraft, allt samlat med Groot som avtalspart.

  • 1 kontakt
  • 1 kontrakt
  • 1 faktura

Våra projekt gör skillnad

Det märks där vi varit engagerade.

Våra uppdragsgivare upplever det är bekvämt att jobba med oss. De tycker vi är tillgängliga, tydliga och proaktiva.

De som nyttjar eller tar intryck av de ytor vi förändrat, får nya upplevelser och inspiration. De märker att vi alltid planerar och designar miljöer med användaren i centrum.

Vi på Groot

Passion för värdefulla utemiljöer & ett personligt engagemang i våra kunders framgång