Våra tjänster

Nya upplevelser med Groot

Användarupplevelser: Vi skapar ändamålsanpassade miljöer som ökar intryck och upplevelse för besökare, hyresgäster och kunder.

Kundupplevelser: Till våra kunder/fastighetsägare/beställare skapar vi både ekonomiska värden och konkurrensfördelar. Vi spar tid, kvalitetssäkrar projekt (tidsplan, budget) och säkerställer rätt produkt/resultat som ökar både värde och image.

Vi var tidigt ute med att skapa konceptbaserade utemiljöer och har skapat utearbetsplatser och platser anpassade för äldervård och andra vårdinrättningar med behov av anpassade utemiljöer.

Nya upplevelser med Groot

Användarupplevelser: Vi skapar ändamålsanpassade miljöer som ökar intryck och upplevelse för besökare, hyresgäster och kunder.

Kundupplevelser: Till vår kund/fastighetsägare/beställare skapar vi  ekonomiska värden och konkurrensfördelar med rätt produkt/resultat.

Vi var tidigt ute med konceptbaserade utemiljöer och har skapat utearbetsplatser och platser anpassade för människor med specifika behov (äldreboende, synskadade, vårdinrättning etc)

Läs mer nedan om våra anpassade produkter och koncept

Platser

Exempel och beskrivning av platser vi utvecklar

Klicka för att expandera

Vi förnyar, framhäver och förgyller entréer och gör dem inbjudande och representativa för verksamheten.

Vi designar och utrustar takterrasser med möbler, växtlighet etc och skapar inspirerande mötesplatser för människor.

Vi skapar inspirerande ytor med  växtlighet. Vi sätter ny växtlighet så som träd, buskar, blommor, gräs etc i planteringar, stadsmiljö eller park.

Vi planerar om implementerar produkter för ökad trafiksäkerhet, t.ex räcken, bommar, vägvisare och pollare

Planering och utsättning av parkeringsytor och installation av laddstolpar för e-bil.

Planering, inventering och installation av utrustning (t.ex bänkar, papperskorgar, planteringskärl)

Nyinstallation eller komplettering av cykelställ och cykelpollare

Landskapsplanering, trädgårdsdesign och anläggning av park och trädgård.

Koncept

Exempel och beskrivning av koncept vi utvecklar

Klicka för att expandera

Planering och anläggning av utemiljöer anpassade för individuellt arbete, gruppmöten och återhämtning för företag och organisationer.

Planering och anläggning av utemiljöer anpassade för människor med särskilda behov (bl.a äldrevård, funktionsnedsättning) för verksamheter i privat eller offentlig regi.

Planering och anläggning av utemiljöer speciellt anpassade för lek, lärande och återhämtning i skola och daghem.

Konsultativa uppdrag med inventering av befintliga miljöers utrustning, skick, tillgänglighet, säkerhet etc.

Analysering och matchning av behov, funktionsbrister och rörelsemönster, ur ett användarperspektiv, med förslag och åtgärdsplan för fastighetsägaren.

Inventering och överseende av behov för utbyte, renovering och komplettering i utemiljö för ökad användarupplevelse eller säkerhet.

Produkter

Exempel och beskrivning av produkter vi beställer, levererar och monterar

Klicka för att expandera

Vi levererar och implementerar utrustning för utemiljö så som bänkar, bord, planteringskärl, papperskorgar, sandbehållare etc

Planering och installation av laddstolpar för elbil.

Planering, förberedelser och installation av vägbelysning, parkbelysning etc

Planering, inköp och entreprenad av utegym i park, terrasser och offentliga platser.

Vi planerar om implementerar produkter för ökad trafiksäkerhet, t.ex räcken, bommar, vägvisare och pollare.

Utbyte och komplettering av produkter, utrustning och infrastruktur i utemiljö, som skadats, saknas eller är i dåligt skick.

Före/Efter bilder från projekt