Nyheter & Projekt

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning park och utemiljö, Sundbyberg

Sundbyberg, 2023

På uppdrag av Vasakronan, har Groot Utemiljöer fått förtroendet att anlägga parkmiljö till Skatteverkets Huvudkontor i Sundbyberg.

Parkanläggningen inkluderar 3 st konstverk och all utformning samt val av material, växtlighet etc har skett i samråd mellan beställaren, konstnären och Groot Utemiljöer.

Anläggningen invigdes tillsammans med exekutiva representanter från Skatteverket Vasakronan, Sundbyberg Kommun samt skaparen av konstverken.

 

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och formgivning, Sveavägen

STOCKHOLM, 2023

På uppdrag av Fabege genomför Groot Utemiljöer ett konsultativt arbete med förstudie och planering av entréer och grönområden som omger fastigheter på Sveavägen i Stockholm.

Uppdraget syftar till att tydligare profilera fastigheternas exteriöra intryck samt skapa mervärde för hyresgästerna.

Uppdraget genomförs hösten 2023 och förväntas leda till genomförande under 2024.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning, Handens företagsområde

HANDEN, 2023

På uppdrag av Areim Fastigheter har Groot Utemiljöer fått möjligheten att tillföra cykelparkering genom Handens företagsområde bestående av ett 20-tal fastigheter och uppåt 40.000 kvm.

Vi har låtit anpassa produkter och utformning för att gå ihop med de individuella behoven och fastigheternas utformning och förutsättningar.

Leveransen skedde under hösten 2023.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning lekplatser och utemiljö, Tullinge

Tullinge, 2022-23

Groot Utemiljöer har fått förtroende att planera, projektleda och anlägga nya lekplatser och varandemiljöer till HSB i Tullinge.

Anläggningen omfattar 4 st gårdar där samtliga gårdar erhåller en ny komplett lekplats med gungor, klätterställningar, balansaktiviteter, sandlådor med mera.

Varje gård får även nya varandeytor med 10 st pergolas, bänkar och bord samt nya grillar. Vidare anläggs två boulebanor med tillhörande sittytor samt pingisbord.

Projektet omfattar en kombination av egenutvecklade och tillverkade produkter samt produkter som är upphandlade från olika leverantörer.

Groot Utemiljöer har designat och tagit fram hela lösningsförslaget med tillhörande ritningar och illustrationer. Vi har även upphandlat och drivit projektet i totalentreprenad med projektledning, kontroller och lekplatsbesiktning.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning, Handelsplats Kungens Kurva

STOCKHOLM, 2023

Groot Utemiljöer har planerat och anlagt ny utrustning för cykelparkering, bänkar, papperskorgar etc till butiksfastigheter i Kungens Kurva.

Möblerna och parkutrustningen är  specifikt anpassade för kunden.

Vår kund är ett fastighetsbolag som äger och utvecklar kommersiella fastigheter i hela Norden.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning, Haninge

HANDEN, 2023

På uppdrag av vår kunds fastighetsutvecklare har vi tillfört nya varandeytor till hyresgästerna i Handens industriområde.

Vi har formgivit och låtit konstruera en handfull sittmoduler/gradänger som placerats i områdets få gröna ytor.

Leveransen skedde under våren 2023.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning utemiljö Brommaplan

BROMMA, 2022

Sommaren 2022 har Groot Utemiljöer har genomfört en totalentreprenad och anläggning av utemiljö till gamla postkontoret på Brommaplan. Utemiljön har varit outnyttjat och dunkel.

Beställare är Revelop Fastigheter.

Entreprenaden omfattade trygghetsskapande och värdehöjande insatser, så som förbättrad belysning, nya staket, ny cykelparkering, nya sittplatser och aktivitetsyta med utegym.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning Älvsjö 360

ÄLVSJÖ, Stockholm, 2022

Groot Utemiljöer har fått förtroendet att anlägga nya umgängesytor på innergårdarna till Älvsjö 360 som ägs av Revelop (edit: förvärvad av Fabege). Gårdarna har fått nya och varierande sittplatser för fika, lunch, arbete ute samt aktiviteter så som pingisbord och fotbollsspel.

Flera av möblerna och parkutrustningen är skräddarsydda och specifikt tillverkade för detta projekt.

Belysningen på gårdarna har uppgraderats och effektiviserats (mha LED) och vi har lyst upp gårdarna med färg.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och formgivning, Brf Stockholm

Centrala Stockholm, 2022

En bostadsrättsförening i centrala Stockholm har anlitat Groot Utemiljöer att planera, designa och rita för en kommande renovering av innergård.

Vårt uppdrag har varit konsultativt och Groot Utemiljöer har jobbat i tät kontakt med kunden och föreningens intresseägare för att analysera behov och önskemål och baserat på detta givits ett komplett underlag med ritningar, illustrationer, specifikationer och budgetunderlag, allt förberett för beslutsfattande i föreningen..

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning Stockholm Vatten huset

Centrala Stockholm, 2021

På uppdrag av Castellum, har Groot Utemiljöer under våren 2021 genomfört en omfattande entreprenad och anläggning av nya utemiljöer till kontorsfastighet på Torsgatan 22-30 i Stockholm. Fastighetens innergårdar har utrustats med padelbana, utegym, café, planteringar samt utearbetsplatser och sittplatser för avkoppling.

Groot Utemiljöer har sedan tidigare designat och genomfört planering och utformning av utemiljön och arbetet har genomförts med ett mycket lyckat och uppskattat resultat.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och Formgivning, kontorsfastighet i Älvsjö

ÄLVSJÖ, Stockholm, 2021

Groot Utemiljöer designar och utformar nya varandeytor på innergårdarna till stor och populär kontorsfastighet i Älvsjö (f.d Ericsson-kontor). I nära dialog med fastighetsägaren har vi gjort en plan samt tagit fram ritningar och illustrationer som kommer utgöra beslutsunderlag.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning utemiljö och entré

BOTKYRKA, Stockholm, 2021

På uppdrag av kommersiell fastighetsägare har Groot Utemiljöer anlitats att uppdatera och renovera utemiljön i anslutning till Alfa Lavals huvudkontor.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och formgivning, Stockholm Vatten huset

Centrala Stockholm, 2020

Groot Utemiljöer har givits förtroendet att formge utemiljöerna till det fantastiska Stockholm Vatten-huset på Torsgatan, Stockholm. Fastigheten som ritats av Ferdinand Boberg har nyligen genomgått en omfattande renovering och står snart klar för inflyttning av nya hyresgäster. Vårt uppdrag består i att på konsultativ basis planera och formge utemiljöerna till fastigheten, däribland två stora innergårdar.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning utemiljö Äldreboende, Huddinge

Huddinge, Stockholm, 2020

Groot Utemiljöer har fått i uppdrag att anlägga ny utemiljö till äldreboende i Huddinge. Staten har identifierat utemiljöerna som prioriterade och viktiga för seniorer och är finansiär av anläggningen. Vi gör en komplett översyn över gårdar/utemiljöer och nyanlägger vägar, gångar, växtbäddar, växtlighet etc med ett specifikt fokus på igenkänning och välmående för seniorer.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utemiljö och körbanor

Centrala Stockholm, 2020

På uppdrag av kommersiell fastighetsägare i centrala Stockholm, anlägger Groot Utemiljöer ny utemiljö till glädje för vår kunds hyresgäster. En värdefull markyta på central adress utvecklade Groot Utemiljöer  en tidigare ostrukturerad och outnyttjad plats till ett område som representerar fastigheten, adderar värde till hyresgästerna och strukturerar trafiken.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av parkmiljö och torg

Centrala Stockholm, 2020

Groot Utemiljöer anlägger en ny parkmiljö på ett välkänt och centralt beläget torg i Stockholm. Till de tidigare platta och kala ytorna har vi tillfört färg, form och funktion. Torget har fått nytt liv och på kort tid blivit en populär plats som återupptäckts av många och nyttjas idag av förbipasserande, boende och arbetande i området. Groot Utemiljöer har ansvarat för all design, produktion och installation av möbler och produkter på torget.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och förstudie bostadsrättsförening Telefonplan

TELEFONPLAN, Stockholm, 2020

Groot Utemiljöer har fått i uppdrag att genomföra ett planerings, design och förstudiearbete till en stor bostadsrättsförening i Telefonplan. I uppdraget tar vi fram en strategi för hur föreningen utvecklar och förvaltar sina utemiljöer samt ger nya upplevelser och funktioner till de boende i området. Vidare görs en detaljerad kravspecifikation för  upphandling av kommande entreprenadarbeten.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utemiljö och körbanor

Centrala Stockholm, 2020

På uppdrag av kommersiell fastighetsägare i centrala Stockholm, anlägger Groot Utemiljöer ny utemiljö till glädje för vår kunds hyresgäster. En värdefull markyta på central adress utvecklade Groot Utemiljöer  en tidigare ostrukturerad och outnyttjad plats till ett område som representerar fastigheten, adderar värde till hyresgästerna och strukturerar trafiken.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning takterrass, bostadsrättsförening Huddinge

HUDDINGE, Stockholm, 2020

Groot Utemiljöer anlägger och utvecklar en modern och häftig takterrass i en nybyggd fastighet i Huddinge Centrum. De boende i föreningen har nu tillgång till en rymlig, inspirerande och soldränkt terrass för avkoppling, umgänge och fest.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering, design och anläggning parkering/innergård Östermalm

ÖSTERMALM, Stockholm, 2020

På en prestigefull adress med välkända och respekterade företag som hyresgäster, har Groot Utemiljöer givits förtroende att formge och anlägga en ny utemiljö bestående av sittplatser, planteringar, cykelparkering mm. Parkutrustning och möbler är designat och producerat av Groot Utemiljöer och unikt anpassade för platsen.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och design innergård bankkontor, Handelsbanken

Centrala Stockholm, 2019

Groot Utemiljöer har fått uppdraget att blåsa liv i utemiljöerna till en av Sveriges storbankers regionkontor i centrala Stockholm. Bankens campus sysselsätter tusentals medarbetare och vårt uppdrag är att skapa funktionella, smarta och hållbara lösningar som ökar värde och nytta för bankens medarbetare.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning citypark/parklets

Centrala Stockholm, 2019

Från ett tidigare design- och planeringsuppdrag har Groot Utemiljöer har givits förtroende att projektleda och anlägga ny stadspark med Parklets, cykelplatser, planteringar, varandeytor etc till en betydande fastighetsägare i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och design av torg Stockholm City

Centrala Stockholm, 2019

På uppdrag av en av Sveriges största fastighetsbolag, kommer Groot Utemiljöer formge och detaljplanera utformningen av centralt beläget torg i Stockholms citykärna. I vårt uppdrag fångar vi flera intresseägares behov och krav som plattform för utveckling och formgivning av ett funktionellt och iögonfallande torg, för allmänhet och fastighetsägare.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Centrala Stockholm, 2019

Groot Utemiljöer har fått det spännande uppdraget att konvertera en ca 2.000 kvm parkering- och trafikyta till ett och inspirerande torg med möjlighet till avkoppling och rekreation för medarbetare i kontorsfastigheten, centralt belägen i Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av ny cykelparkering

Johanneshov, Stockholm, 2019

Groot Utemiljöer utrustar företagsby i Johanneshov, södra Stockholm med ny cykelparkering och sittytor.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Skärholmen, Stockholm, 2019

Till ett företagscampus i Skärholmen, har Groot Utemiljöer fått i uppdrag att ge nytt liv till de stora grön- och trafikytorna i utemiljön, genom att planera och designa ett värdefullt förslag till fastighetsägaren.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Bromma, Stockholm, 2019

Groot Utemiljöer gör planering och designförslag för utemiljön till restaurang och café i västra Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av ny utemiljö

Marievik, Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer uppdaterar utemiljöerna till kontorsfastighet i Marievik, Stockholm. Tillsammans med fastighetsägaren har Groot utvecklat ett nytt planförslag och design där Groot projektleder och ansvarar för samtliga entreprenadarbeten. Utöver anläggning av nya grönområden, parkering och cykelställ genomförde Groot även dräneringsarbeten av fastigheten.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och specifikationsuppdrag

Årsta, Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer skapar designförslag och specifikationer för att ökad kundupplevelse i företagscampus i södra Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utearbetsplatser

Johanneshov, Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer har givits förtroendet att ansvara för projektledning och anläggning genom totalentreprenad av lösning för arbetsplatser på ca 900 kvm terrass i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planering av co-working ute

Centrala Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer får i uppdrag att planera och designa lösningsförslag för terrass och innergård till nytt co-working koncept i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Kungens Kurva, Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer har anlitats som rådgivare och formgivare till kommersiell fastighetsägare inför nytt exploateringsavtal och detaljplan i söderort. Arbetena omfattar konvertering av handelsplats och lätt industri till kontor.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning och upprustning av entréer

Hornsberg, Stockholm, 2018

För en förbättrad kundmottagning och ökad medarbetarupplevelse, anlägger Groot Utemiljöer en ny entré med tillhörande grönytor och sittytor till kommersiell fastighet i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och specifikation av cykelparkering

Mariehäll, Stockholm, 2018

Inför upprustning av entréer och utemiljöer runt kontorsfastigheter i Bromma, har Groot Utemiljöer anlitats för praktisk planering och skapa rekommendation till produkter och lösningar för ökad kundnöjdhet.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och design för arbetsplatser ute

Johanneshov, Stockholm, 2018

Till ett campus med kontorsfastigheter i södra Stockholm, planerar och designar Groot Utemiljöer ny lösning för den kommersiella fastighetsägaren att erbjuda utearbetsplatser till hyresgäster.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utemiljö

Haninge, 2017

Groot Utemiljöer anlägger nya inspirerande ytor i utemiljön till konferensanläggning i Haninge i södra Stockholm, med grönytor och sittplatser.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utegym och utemiljö

Huddinge, 2017

Groot Utemiljöer anlägger nya inspirerande ytor i utemiljön till konferensanläggning i södra Stockholm, med grönytor, sittplatser och utegym.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Liljeholmen, Stockholm, 2017

Groot Utemiljöer har givits förtroende att tillsammans med en av sveriges största kommersiella fastighetsägare, skapa nytt planförslag och design för utemiljöer till kontorshus i Liljeholmen.