Nyheter

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning citypark/parklets

Centrala Stockholm, 2019

Från ett tidigare design- och planeringsuppdrag har Groot Utemiljöer har givits förtroende att projektleda och anlägga ny stadspark med Parklets, cykelplatser, planteringar, varandeytor etc till en betydande fastighetsägare i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och design av torg Stockholm City

Centrala Stockholm, 2019

På uppdrag av en av Sveriges största fastighetsbolag, kommer Groot Utemiljöer formge och detaljplanera utformningen av centralt beläget torg i Stockholms citykärna. I vårt uppdrag fångar vi flera intresseägares behov och krav som plattform för utveckling och formgivning av ett funktionellt och iögonfallande torg, för allmänhet och fastighetsägare.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och design innergård bankkontor

Centrala Stockholm, 2019

Groot Utemiljöer har fått uppdraget att blåsa liv i utemiljöerna till en av Sveriges storbankers regionkontor i centrala Stockholm. Bankens campus sysselsätter tusentals medarbetare och vårt uppdrag är att skapa funktionella, smarta och hållbara lösningar som ökar värde och nytta för bankens medarbetare.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Liljeholmen, Stockholm, 2017

Groot Utemiljöer har givits förtroende att tillsammans med en av sveriges största kommersiella fastighetsägare, skapa nytt planförslag och design för utemiljöer till kontorshus i Liljeholmen.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av ny utemiljö

Marievik, Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer uppdaterar utemiljöerna till kontorsfastighet i Marievik, Stockholm. Tillsammans med fastighetsägaren har Groot utvecklat ett nytt planförslag och design där Groot projektleder och ansvarar för samtliga entreprenadarbeten. Utöver anläggning av nya grönområden, parkering och cykelställ genomförde Groot även dräneringsarbeten av fastigheten.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och design för arbetsplatser ute

Johanneshov, Stockholm, 2018

Till ett campus med kontorsfastigheter i södra Stockholm, planerar och designar Groot Utemiljöer ny lösning för den kommersiella fastighetsägaren att erbjuda utearbetsplatser till hyresgäster.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och specifikationsuppdrag

Årsta, Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer skapar designförslag och specifikationer för att ökad kundupplevelse i företagscampus i södra Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av ny cykelparkering

Johanneshov, Stockholm, 2019

Groot Utemiljöer utrustar företagsby i Johanneshov, södra Stockholm med ny cykelparkering och sittytor.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utearbetsplatser

Johanneshov, Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer har givits förtroendet att ansvara för projektledning och anläggning genom totalentreprenad av lösning för arbetsplatser på ca 900 kvm terrass i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planering av co-working ute

Centrala Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer får i uppdrag att planera och designa lösningsförslag för terrass och innergård till nytt co-working koncept i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning och upprustning av entréer

Hornsberg, Stockholm, 2018

För en förbättrad kundmottagning och ökad medarbetarupplevelse, anlägger Groot Utemiljöer en ny entré med tillhörande grönytor och sittytor till kommersiell fastighet i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Centrala Stockholm, 2019

Groot Utemiljöer har fått det spännande uppdraget att konvertera en ca 2.000 kvm parkering- och trafikyta till ett och inspirerande torg med möjlighet till avkoppling och rekreation för medarbetare i kontorsfastigheten, centralt belägen i Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Skärholmen, Stockholm, 2019

Till ett företagscampus i Skärholmen, har Groot Utemiljöer fått i uppdrag att ge nytt liv till de stora grön- och trafikytorna i utemiljön, genom att planera och designa ett värdefullt förslag till fastighetsägaren.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utemiljö

Haninge, 2017

Groot Utemiljöer anlägger nya inspirerande ytor i utemiljön till konferensanläggning i Haninge i södra Stockholm, med grönytor och sittplatser.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Kungens Kurva, Stockholm, 2018

Groot Utemiljöer har anlitats som rådgivare och formgivare till kommersiell fastighetsägare inför nytt exploateringsavtal och detaljplan i söderort. Arbetena omfattar konvertering av handelsplats och lätt industri till kontor.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och specifikation av cykelparkering

Mariehäll, Stockholm, 2018

Inför upprustning av entréer och utemiljöer runt kontorsfastigheter i Bromma, har Groot Utemiljöer anlitats för praktisk planering och skapa rekommendation till produkter och lösningar för ökad kundnöjdhet.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Bromma, Stockholm, 2019

Groot Utemiljöer gör planering och designförslag för utemiljön till restaurang och café i västra Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utegym och utemiljö

Huddinge, 2017

Groot Utemiljöer anlägger nya inspirerande ytor i utemiljön till konferensanläggning i södra Stockholm, med grönytor, sittplatser och utegym.