Nyheter

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Liljeholmen, Stockholm

Groot Utemiljöer har givits förtroende att tillsammans med en av sveriges största kommersiella fastigheteägare, skapa nytt planförslag och design för utemiljöer till kontorshus i Liljeholmen.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av ny utemiljö

Marievik, Stockholm

Groot Utemiljöer uppdaterar utemiljöerna till kontorsfastighet i Marievik, Stockholm. Tillsammans med fastighetsägaren har Groot utvecklat ett nytt planförslag och design där Groot projektleder och ansvarar för samtliga entreprenadarbeten. Utöver anläggning av nya grönområden, parkering och cykelställ genomförde Groot även dräneringsarbeten av fastigheten.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och design för arbetsplatser ute

Johanneshov, Stockholm

Till ett campus med kontorsfastigheter i södra Stockholm, planerar och designar Groot Utemiljöer ny lösning för den kommersiella fastighetsägaren att erbjuda utearbetsplatser till hyresgäster.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och specifikationsuppdrag

Årsta, Stockholm

Groot Utemiljöer skapar designförslag och specifikationer för att ökad kundupplevelse i företagscampus i södra Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av ny cykelparkering

Johanneshov, Stockholm

Groot Utemiljöer utrustar företagsby i Johanneshov, södra Stockholm med ny cykelparkering och sittytor.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utearbetsplatser

Johanneshov, Stockholm

Groot Utemiljöer har givits förtroendet att ansvara för projektledning och anläggning genom totalentreprenad av lösning för arbetsplatser på ca 900 kvm terrass i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planering av co-working ute

Centrala Stockholm

Groot Utemiljöer får i uppdrag att planera och designa lösningsförslag för terrass och innergård till nytt co-working koncept i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning och upprustning av entréer

Hornsberg, Stockholm

För en förbättrad kundmottagning och ökad medarbetarupplevelse, anlägger Groot Utemiljöer en ny entré med tillhörande grönytor och sittytor till kommersiell fastighet i centrala Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Centrala Stockholm

Groot Utemiljöer har fått det spännande uppdraget att konvertera en ca 2.000 kvm parkering- och trafikyta till ett och inspirerande torg med möjlighet till avkoppling och rekreation för medarbetare i kontorsfastigheten, centralt belägen i Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Skärholmen, Stockholm

Till ett företagscampus i Skärholmen, har Groot Utemiljöer fått i uppdrag att ge nytt liv till de stora grön- och trafikytorna i utemiljön, genom att planera och designa ett värdefullt förslag till fastighetsägaren.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utemiljö

Haninge

Groot Utemiljöer anlägger nya inspirerande ytor i utemiljön till konferensanläggning i Haninge i södra Stockholm, med grönytor och sittplatser.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Kungens Kurva, Stockholm

Groot Utemiljöer har anlitats som rådgivare och formgivare till kommersiell fastighetsägare inför nytt exploateringsavtal och detaljplan i söderort. Arbetena omfattar konvertering av handelsplats och lätt industri till kontor.

Groot_Circle_Original_Blue2

Planering och specifikation av cykelparkering

Mariehäll, Stockholm

Inför upprustning av entréer och utemiljöer runt kontorsfastigheter i Bromma, har Groot Utemiljöer anlitats för praktisk planering och skapa rekommendation till produkter och lösningar för ökad kundnöjdhet.

Groot_Circle_Original_Blue2

Design och planeringsuppdrag

Bromma, Stockholm

Groot Utemiljöer gör planering och designförslag för utemiljön till restaurang och café i västra Stockholm.

Groot_Circle_Original_Blue2

Anläggning av utegym och utemiljö

Huddinge

Groot Utemiljöer anlägger nya inspirerande ytor i utemiljön till konferensanläggning i södra Stockholm, med grönytor, sittplatser och utegym.