Om Groot

Passion för våra kunders framgång

Groot grundades för att fånga det ökade behovet av välplanerade utemiljöer kring fastigheter i både näringsliv, privat och offentlig sektor.

Vi har ett driv och genuint kundfokus och vår kompetens är riktad till att skapa och implementera värdefulla utemiljöer.
 

Vi är en professionell aktör och affärspartner med ordning och reda som håller överenskommelser och förväntningar. Våra kunder är fastighetskoncerner, offentlig sektor, bostadsrättsföreningar och hotell/konferens.

IMG_1257
IMG_1091

Kunder

Groot är etablerade som rådgivare, projektutvecklare och totalentreprenör till flera organisationer i privat och offentlig sektor. Bland våra kunder finns några av Sveriges största fastighets- och bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar, hotell/konferens, serviceboenden och privata villaägare.

IMG_8176

Leverantörer

Vi bygger förtroenderelationer till våra leverantörer och har ett etablerat nätverk med partners. Vi jobbar endast med kvalitativa och ändamålsenliga produkter och  underentreprenörer jobbar strikt under vårt varumärke och ansvar, som lever upp till våra riktlinjer om kompetens och kvalitet.

 

IMG_1462

Medarbetare

Att vara en del av Groot innebär att ta sitt kunduppdrag på största allvar och samtidigt jobba med mycket positiv energi, kreativitet och drag under galoscherna!

Vi sysselsätter ca 20 personer i projekt med en handfull egen personal utöver projektanställda.

 

groot

Groot = Växa sig stor

Groot (/gru:t/), betyder ungefär ”att utvecklas, växa och bli stor”.

Ordet  delar betydelse med engelskans Growth (växa/utvecklas), tyskans Größe (stor) och svenskans Gro och symboliserar vårt företags ambition att utvecklas och växa tillsammans med våra kunder. Vårt namn har inget med seriefiguren Groot att göra – även om han är fin.

Vill Du veta mer?

Om Du vill komma i kontakt med oss eller veta mer om våra erbjudanden och projekt, är Du varmt välkommen!
Våra kontaktuppgifter och ett urval av projekt finns här:

Nya upplevelser med Groot

Användarupplevelser: Vi skapar ändamålsanpassade miljöer som ökar intryck och upplevelse för besökare, hyresgäster och kunder.

Kundupplevelser: Till våra kunder/fastighetsägare/beställare skapar vi både ekonomiska värden och konkurrensfördelar. Vi spar tid, kvalitetssäkrar projekt (tidsplan, budget) och säkerställer rätt produkt/resultat som ökar både värde och image.

Vi var tidigt ute med att skapa konceptbaserade utemiljöer och har skapat utearbetsplatser och platser anpassade för äldervård och andra vårdinrättningar med behov av anpassade utemiljöer.

Platser

Exempel och beskrivning av platser vi utvecklar

Klicka för att expandera

Vi förnyar, framhäver och förgyller entréer och gör dem inbjudande och representativa för verksamheten.

Vi designar och utrustar takterrasser med möbler, växtlighet etc och skapar inspirerande mötesplatser för människor.

Vi skapar inspirerande ytor med  växtlighet. Vi sätter ny växtlighet så som träd, buskar, blommor, gräs etc i planteringar, stadsmiljö eller park.

Vi planerar om implementerar produkter för ökad trafiksäkerhet, t.ex räcken, bommar, vägvisare och pollare

Planering och utsättning av parkeringsytor och installation av laddstolpar för e-bil.

Planering, inventering och installation av utrustning (t.ex bänkar, papperskorgar, planteringskärl)

Nyinstallation eller komplettering av cykelställ och cykelpollare

Landskapsplanering, trädgårdsdesign och anläggning av park och trädgård.

Koncept

Exempel och beskrivning av koncept vi utvecklar

Klicka för att expandera

Planering och anläggning av utemiljöer anpassade för individuellt arbete, gruppmöten och återhämtning för företag och organisationer.

Planering och anläggning av utemiljöer anpassade för människor med särskilda behov (bl.a äldrevård, funktionsnedsättning) för verksamheter i privat eller offentlig regi.

Planering och anläggning av utemiljöer speciellt anpassade för lek, lärande och återhämtning i skola och daghem.

Konsultativa uppdrag med inventering av befintliga miljöers utrustning, skick, tillgänglighet, säkerhet etc.

Analysering och matchning av behov, funktionsbrister och rörelsemönster, ur ett användarperspektiv, med förslag och åtgärdsplan för fastighetsägaren.

Inventering och överseende av behov för utbyte, renovering och komplettering i utemiljö för ökad användarupplevelse eller säkerhet.

Produkter

Exempel och beskrivning av produkter vi beställer, levererar och monterar

Klicka för att expandera

Vi levererar och implementerar utrustning för utemiljö så som bänkar, bord, planteringskärl, papperskorgar, sandbehållare etc

Planering och installation av laddstolpar för elbil.

Planering, förberedelser och installation av vägbelysning, parkbelysning etc

Planering, inköp och entreprenad av utegym i park, terrasser och offentliga platser.

Vi planerar om implementerar produkter för ökad trafiksäkerhet, t.ex räcken, bommar, vägvisare och pollare.

Utbyte och komplettering av produkter, utrustning och infrastruktur i utemiljö, som skadats, saknas eller är i dåligt skick.